Westeros Tarihi : İlk İnsanların Gelişi

tarafından FantasGEEK
288 views

İlk İnsanlar, Westeros’un doğusunda, Dar Deniz’in ötesindeki Essos’ta ortaya çıktı. O günlerde Kırık Kol henüz kırılmamış, bunun yerine iki kıtayı birbirine bağlayan ve Dar Deniz’i Yaz Denizinden ayıran önemli bir kara kütlesiydi. 

İki kıtayı birbirine bağlayan bu yolun çok fazla kullanılmadığı anlaşılıyor, çünkü Dorne toprakları çorak ve kuruydu. Büyük olasılıkla, şu anda olduğu kadar kurak değildi ama o zamanki iç Dorne Denizi’nin çevresindeki kuzey yolu geniş tuz bataklıkları nedeniyle geçilmezdi.

Westeros’a İlk İnsanların Göçü

Doğudan kabileler Dorne Kolu boyunca göç etmeye başladı. Nedeni bilinmiyor, ancak Hisarlılar bunun basit bir nüfus baskısı olabileceğini düşünüyor. Tarım, özellikle Essos’un verimli Topuklarında daha yaygın hale geldi ve nüfus patlaması yaşandı.

Bronz kullanımındaki artışla birlikte, özellikle savaşlarda, çatışmak zorunda kaldılar. Daha fazla toprak ararken, İlk İnsanların kabileleri yavaşça batıya, Dorne Koluna doğru, kurak ovalardan geçip Kızıl Dağlara doğru ilerledi. Yaya olarak geldiler ama aynı zamanda atlarla da geldiler, çünkü İlk İnsanlar canavarları hem yük hem de savaşta kullanmak için evcilleştirdiler.

Westeros Tarihi İlk İnsanlar
Westeros Tarihi İlk İnsanlar

Kuru Kızıl Dağların ötesinde, gerçek bir lütuf olan, çok zengin ve verimli topraklar buldular. Menzil, Dorne’un sertliğinden sonra tanrılar tarafından vaat edilmiş bir toprak gibi görünmüş olmalı. Muazzam Mander Nehri ve kolları tarafından beslenen devasa bir ova ve tepelerden oluşan Menzil’e, gelen İlk İnsanlar tarafından yerleşildi.

Muhtemelen bu verimli toprakların fısıltısı Dorne’un Kolu aracılığıyla Essos’a ulaştı ve daha sonra bir göçmen akımı başladı. Kuşaklar ve yüzyıllar boyunca, Menzil’e yerleştiler ve çiftçilik yaptılar. Gittikçe daha fazla insan ve aile grupları geldi. Onlardan sonra da tüm kabileler.

Sonunda doğu da yoğun ormanlık arazili FırtınaTopraklarına ve kuzeyde Nehir Topraklarına doğru hareket edeceklerdi.

İlk İnsanlar ve Ormanın Çocukları

Taş ile bina sanatında ustalaşmaya başlamış olsalar da, çoğu insan için ahşaptan konut inşa etmek çok daha kolay ve ucuzdu. Westeros’un geniş ormanları uygun bir kereste kaynağı sağlıyordu.

Güney Westeros’un ne kadar ormanlık olduğu belli değil, ancak efsaneler bugün hayatta kalan Rainwood, Kingswood ve Crakehall çevresindeki ormanlardan çok daha geniş ağaç örtüsünden bahsediyor. Westeros’un tüm ormanlık alanları gibi bu ormanlar da insanların, Ormanın Çocukları olarak hatırladıkları Dünya’nın Şarkılarını Söyleyenlerin bölgeleriydi.

Ormanın Çocukları orman çatısı altındaki tüm toprakları, eski ve isimsiz tanrıların kutsal toprakları olarak kabul ettiler. Orada, garip ağaçlara yüzler oydular. Böylece bu ağaçlar ne görebiliyorlarsa görebildiler ve bu ormanlar da uzun ömürler yaşadılar.

Westeros tarihi ilk insanlar ve eski tanrılar

Ozanlar, onların barış ve bolluk yaşamı sürdüğünü söylemeyi severler, ancak Ormanın Çocuklarının ahşap dansçı avcıları, dövüşçü bir gelenek sürdürürlerdi ve Çocuklar devlerle, birbirleriyle veya daha önce çok sayıda göçmen kabileyle çatışmış olabilirler. … hatta denizdeki destansı yaratıklarla bile.

Ormanın Çocukları büyücülük ve savaşta yetenekliydi, ama bir şeyleri eksikti. Bir Ormanın Çocuğu birkaç insan yaşamı boyunca yaşayabilirdi, ancak bu uzun ömürlerine rağmen düşük doğum oranına sahiplerdi.

İlk İnsanlar, baltalarını büyük ormanlara götürmeye başladıkları ve Ormanın Çocuklarına ait toprakları onlardan ele geçirmeye başladıkların da, çoktan Ormanın Çocuklarından sayıca fazla olmaları muhtemeldi.

İnsanların Westeros’ta ki İlk Savaşı

İnsan yerleşimcileri için en çekici topraklar Menzil’in geniş ve açık ovalarıydı. Ormanın Çocukları başlangıçta İlk İnsanların gelişini görmezden gelmiş ve onları tedavi etmiş olabilirler. Ama İlk İnsanlar ağaçları kesmeye başladığında Ormanın Çocuklar savaşa başvurmak zorunda kaldılar.

Üstadlar, İlk İnsanlar’ın Westeros’u ne zaman istila ettikleri konusunda uzun zamandır tartışıyorlar. Efsanelere göre, İlk İnsanlar Dorne Kolunu on iki bin yıl önce geçti ama ilk kitlesel göçün tarihi mi yoksa en eski, kaşif öncülerin maceraları mıydı?

Westeros Tarihi İlk İnsanlar ve ormanların cocuğu savaşıyor

İlk göç ile savaşın patlak vermesi arasında ne kadar zaman geçti? Ormanın Çocukları ve İlk İnsanlar, düşmanlıklar patlak vermeden yüzyıllar önce bir arada yaşadılar mı, yoksa çok daha hızlı bir şiddet patlaması mı yaşandı? Bunu söylemek imkansız.

Bildiğimiz şey, savaşın birçok insan nesli boyunca sürdüğü. Çocuklar ormanları çok iyi tanıyorlar ve büyü kullanıyorlardı ama İlk İnsanların çok daha fazla sayıları ve daha iyi silahları vardı. Kısa süre sonra şaşırtıcı bir şekilde adapte olabileceklerini de kanıtladılar. Aynı zamanda Ormanın Çocuklarını kuzeye sürmek için yeni stratejiler ve taktikler tasarladılar.

Ormanın Çocukları da ulaşılaması imkansız bir stratejik hedefe sahiptiler. Düşük sayıları ile, özellikle büyük miktarda arazileri yakmakla ilgili hiçbir sorunu olmayanl, işgalcilere karşı büyük ormanları elde tutmak ve savunmak imkansızdı. Yıllar ve on yıllar boyunca, çocuklar güney Westeros’un çoğunun kontrolünü kaybetti.

Westeros’un Essos’tan Kopuşu

Ormanın Çocuklarının karşılaştıkları bir sorunda, İlk İnsanların göçünün devam ediyor olmasıydı. Westeros’ta bulunan İlk İnsanlar, Ormanın Çocuklarından daha hızlı doğum yaparken aynı zamanda yeni kabileler ve aileler de Dorne Kolunu geçerek Westeros’a geliyorlardı. Bu tehdidi durdurmak için Çocuklar, dünyanın gördüğü en zorlu ve en büyük büyüye girişmeye karar verdi: Suların Çekici.

Efsaneye göre, en büyük Yeşil Görenler, muhtemelen Tanrıların Gözü olarak bilinen büyük göldeki Yüzler Adası’nda toplandı ve eski tanrılara on bin esir kurban etti. Bu fedakarlığın ölçeği, Çocukların Dar Deniz’den kükreyen ve Dorne’nun kolunu büyük bir güçle parçalayan, büyük bir su dalgası oluşturmalarına izin verdi.

Dalga, kıstak* boyunca fay hatlarını zayıflattı ve parçaladı. Denize büyük kaya çökmeleri yaşandı. Westeros ile Essos’ta ve kolun kendisinde yüz binlerce insanın öldüğü söylenir, çünkü büyük sel Kolu parçaladı. Kırık bir ada ve deniz yığınları karmaşasını geride bıraktı: Basamak Taşları.

Aliüstad Cassander’ın tanınmış çalışması, Song of the Sea: How the Lands Were Severed’e göre gerçek hikaye daha az destansı ve etkileyici olabilir. Cassander, Ormanın Çocuklarının yeteneklerinde bir tutarsızlığa dikkat çekiyor: Büyücülerini çoğunlukla çok uzakta olan şeyleri görmek, geniş mesafelerde casusluk yapmak ve kuşları iletişim için tam olarak anlamadığımız bir şekilde kullanmak için kullanıldıkları belirtiliyor. Ancak bundan kıtaları parçalama yeteneğine atlamak aşırı ve olası görünmüyor

Westeros tarihi İlk insanların göçü
Dar denizi ve yaz denizinin birbirinden ayıran, Westeros ve Essos arasındaki kara köprüsü.

Kırık Kolun Muhtemel Gerçeği

Cassander bunun yerine buzulların erimesini ve sel sularının özelliklerini inceledi. Alışılmadık derecede uzun ve ılık yazların, Daralan Denizin ötesindeki kuzeyin geniş buz örtüsünün erimesine neden olabileceğini öne sürdü. En azından bir parçasının erimesine ve Dar Deniz boyunca güneye sel suları göndermesine sebep olmuş olabilir.

Bu kıstakı yok eden tek bir çekiç darbesi değildi, aksine on yıllar hatta yüzyıllar boyunca deniz seviyelerinin kademeli fakat sürekli bir şekilde yükselmesiydi. Belki de uzun süre fark edilmedi. Bir noktada kıstak boğulmuş ve çökmüştü ya da aslında hala dalgaların altındadır ve Basamaklar, su baskınından kurtulan kara köprüsünün sadece en yüksek tepeleridir.

Diğerleri bu ikisinin bir kombinasyonunu önermişlerdir. Çocuklar, su baskınlarını çok daha kısa bir sürede hızlandırmak ve yoğunlaştırmak için halihazırda çalışmakta olan doğal süreçleri manipüle ettiler. Birkaç yıl veya birkaç on yıl diyelim ve böylece kendilerini normalde yapabildiklerinden çok daha muhteşem bir sihir başarısına ulaşmış olarak sunabildiler.

Gerçek ne olursa olsun, bu sihir gösterisi İlk İnsanlara etki etti ve kesinlikle hikayesi korku ve dehşet içinde o zamandan beri anlatılır oldu, ama onları durdurmaya yetmedi. Ormanın Çocuklarının Dorne Kolunu kırması sonrasın da, İlk İnsanlar kısa sürede nasıl küçük tekneler inşa edebileceklerini öğrendiler. Westeros kıyılarına ulaşmak için adadan adaya atladılar. Bu yok oluş gelgitten kaynaklanıyorsa bile Essos’ta yaşayan on binlerce İlk İnsan’ı durduramadı.

İlk İnsanlar ve Ormanın Çocukları Arasında ki Barış

Ormanın Çocuklar’ı geri çekilmek zorunda kaldılar. Bazı hesaplara göre, Nehir Toprakları’nı kaplayan ormanlara geri döndüler. Üç Dişli Mızrak’tan kuzeye, Tanrıların Gözü çevresindeki topraklara ve hatta Kuzeyin serin topraklarına kadar uzandılar.

Westeros Tarihi Pact

Bite, Saltspear ve Fever Nehir’i arasında kalan stratejik bir noktada(Moat Cailin), Ormanın Çocukları tekrar bir büyü yapmak için toplandılar. Bu kez Westeros kıtasının en dar kısmı olan Boğaz’ı kırmayı ve kıtanın tüm güney yarısını İlk İnsanlara bırakmayı planladılar. Ancak bu sefer sihirleri planladıkları gibi çalışmadı: su toprağı boğdu ama batıramadı ya da toprak parçalanmadı.

Bunun yerine, çürüyüp, kokuşmuş bataklıklar bıraktılar. İlk İnsanlar başarısızlıklarından dolayı dehşete düştüklerinde, bunun neredeyse aynı derecede etkili olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Boynun yüzlerce mil boyunca uzanan geniş bir bataklığa dönüştürülmesi, herhangi bir ordunun geçmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Ve kesinlikle bu sihir gösterisi, İlk İnsanları tekrar duraklatacaktı.

Bu dönemde, efsaneler savaşın yine bitmiş olabileceğini ima ediyor. İlk İnsanlar sayısal olarak üstünlerdi ve hızlı bir şekilde çoğalıyorlardı, ancak Westeros’un güneyi çok büyüktü. Yüzyıllar boyunca doldurabileceklerinden daha fazla toprakları vardı ve potansiyel olarak binlerce yıl gerekecekti.

Westeros tarihi Yürek Ağacı
Westeros tarihi Yürek Ağacı

Kolun parçalanması, Essos’tan gelen göçmenlerin sayısını düşürdü ve nüfus baskısını sona erdirdi. Ayrıca bazı İlk İnsanların Ormanın Çocukları ile ittifak kurmaya başladıkları da görülüyor. Çocukların isimsiz tanrılarına ibadet, bazı İlk İnsan kabileleri arasında çoktan başlamıştı. Sonunda barışın ve birlikte yaşamanın faydaları şiddetten daha ilgi çekici hale geldi ve her iki ırkın liderleri bir toplantıyı kabul etti.

Yüzler Adası’nda, İlk İnsanlar ve Ormanın Çocukları, bir dostluk ve ittifak antlaşması olan Paktı kurdu. Çocuklar açık ovaları ve hatta bazı orman topraklarını İlk İnsanlara bırakmayı kabul ettiler, ancak karşılığında İlk İnsanlar büyük Yürek Ağacı ormanlarını asla yok etmemeyi kabul etmek zorunda kaldılar.

Paktın kurulması Şafak Çağı‘nı sona erdirdi ve efsanelere göre dört bin yıl süren Kahramanlar Çağı’nı başlattı.

Moat Cailin Hakkında Bir Not

Westeros tarihinin daha şaşırtıcı yönlerinden biri Kral Yolu’nun Boğazı geçtiği yıkık kale olan Moat Cailin’in yaşı ve kökeni ile ilgilidir. Geleneğe göre, Moat Cailin, Westeros’ta hala mevcut olan en eski kaledir Bazı söylentilere göre en az on bin yaşında. Şafak Çağından çok sonra, Kahramanlar Çağı’ndan çok önce inşa edildi.

Westeros Tarihi Moat Cailin
Westeros Tarihi Moat Cailin

Bazı hikayelere göre İlk İnsanlar tarafından inşa edilmiş ve Ormanın Çocukları tarafından ele geçirilmiştir. Bazı son derece mantıksız iddialara göre ise, İlk İnsanlar’ın taş işleyişini gözlemleyerek, Ormanın Çocukları tarafından inşa edildiğidir.

Birkaç efsanede, Ormanın Çocukları’nın Boğazı boğan suları Moat Cailin’nin Çocuk Kulesi’nden çağırdığı geçer. Ancak, bu efsaneler çelişkilidir. En önemlisi, Moat Cailin’in konumu, bataklıklar boyunca en zorlu doğal boğum noktası olmasıdır. Ormanın Çocukları, selin tam kapasitesini ve hangi alanların etkilenip hangilerinin etkilenmeyeceği konusun da önceden bilgi sahibi olmadıkça, kaleyi selden önce inşa etmeleri mümkün olmazdı.

Ormanın Çocukları büyülerini yapmak için kalenin yaklaşık konumunu kullanmış olması belki de daha olasıdır ve bu hikaye, bildiğimiz gibi Moat Cailin’in daha sonra kurulmasıyla karıştırılmış olabilir.

Kıstak: Bir yarımadanın karaya bağlandığı dar yer. 


FantasGEEKe Abone Ol

FantasGEEK Posta listemize abone olarak yeni içeriklerden ilk senin haberin olsun

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Related Posts

Yorum Bırak

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Devamını Oku


FantasGEEKe Abone Ol

FantasGEEK Posta listemize abone olarak yeni içeriklerden ilk senin haberin olsun

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.